مزاج بلغم

مزاج بلغم

مشخصات بلغمی مزاج ها

 مزاج این افراد سرد و تر استاین افراد چهره سفید دارند، پوست آنان سرد و نرم و شفاف است ولی گاهی اوقات به علت رطوبت زیاد پوست آنان در ناحیه زیر چشم و زیر گلو دچار چین خوردگی می شود آب دهان زیاد، کمی تشنگی و عطش، نرم بودن گوشت اندامها، تنبلی، آروغ ترش و ریفلاکس (بازگشت مواد و اسید از معده به مری) از علائم دیگر افراد بلغمی می باشد. حرکات این افراد کند است و حوصله انسان از پرحوصلگی آنان سر می رود، آرام حرف می زنند و در راه رفتن معمولاً عقب می مانند و زود خسته می شوند. ماست و دوغ و سردیجات آنان را اذیت می کند. خوش خوابی، کن....
مزاج دم

مزاج دم

مشخصات دموی مزاج ها

مزاج این افراد گرم و تر است رنگ چهره آنان قرمز و هیکلشان درشت و چارشانه می باشد. سر و اندامها سنگین بوده و معمولاً کسل هستند و خواب زیاد و سنگینی دارند و در فصل بهار این حالت تشدید می شود. دهان دره، کش و قوس بدن و کشیدن دستها به اطراف جزء عادات آنان می باشد. این افراد معمولاً قوی، خوش اخلاق و بگو بخند هستند و در دیگران ایجاد نشاط می نمایند. شجاع و فرمانبردار هستند ولی مطالب جدید را خوب درک نمی کنند و زود فراموش می کنند. مزه دهان آنان شیرین و پوست و زبان و چشم آنان قرمز است. خونریزی از نقاط مستعد مثل بینی و لثه در آنان شایع است. م....
مزاج صفرا

مزاج صفرا

مشخصات مزاج صفرا

دارای مزاج گرم و خشک می باشند. چهره و سفیدی چشم آنان کم یا زیاد به زردی می زند، دهان و بینی آنان خشک است و زبان آنان خشک و زبر و گاهی تلخ می شود. عطش آنان زیاد اشتهایشان کم است. لاغر هستند و مطالب را سریع درک می کنند،سر آنها کلاه نمی رود. خوابشان کم و سبک است تحریک پذیر هستند و زود عصبانی و مضطرب می گردند. پوست آنان گرم و خشک و بی حالت است. دور چشم آنان بعلت از دست دادن رطوبت تر است. هنگام لمس، اندامهای آنها گرم است و از هوای خنک لذت می برند، و از هوای گرم اذیت می شوند. اولین ادرار صبحگاهی آنها پررنگ و گاهی سوزان است. گرمی و خشکی در ای....
مزاج سودا

مزاج سودا

 مشخصات سوداوی مزاج ها:

مزاج این افراد سرد و خشک است چهره این افراد تیره است و پو ستتان خشک و بی طراوت است سیاهی خون و غلظت آن  هنگام حجامت از علائم دیگر آنان است زیادی فکر و خیال و نگرانی نسبت به مطالبی که در اطرافشان می گذرد خوابهای آشفته و تیره و تار از مشکلات این افراد است بعلت سرعت فکر در بین این افراد شاعران و سیاستمداران بیشتری یافت می شود ولی در صورتی که روش زندگی و تغذیه این افراد تصحیح نشود مشکلات روحی روانی جدی برای آنها بروز می کند افسردگی و گوشه گیری و کم جوشیدن با دیگران یکی دیگر از خصوصیات افراد سوداوی است سوزش سرمعده و ....
Get Adobe Flash player
نظر سنجی شماره 1
کدام روش برای گسترش طب سنتی موثرتر است؟
 
کتابهای منتشر شده